Preist of durga mandir

Acharya Cheat ram Shastri  Sri Pawan Kumar Shastri   gopal-old  FullSizeRender

 

shri Chat Ram Ji         Shri Pawan kumar Ji           Shri Gopal ji             Shri Vimal Kumar Ji